VOORWAARDEN

 • Alle prijzen vermeldt op de website gelden voor onze standaard producten en zijn vanaf;
 • Maatwerk, upgrades, afwijkende modellen en verschillende uitvoeringen zijn op aanvraag tegen meerprijs verkrijgbaar;
 • Alle prijzen zijn incl. 21% btw, exclusief transport en verpakking;
 • Alle prijzen van armaturen zijn inclusief de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage;
 • Alle prijzen, modellen en beschrijvingen zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzingen;
 • Levertijd vanaf 4 weken;
 • Alle armaturen worden geleverd zonder lampen;
 • Er geldt een garantietermijn van minimaal 30 jaar, mits goed onderhouden door ons of een door ons erkend installatie- cq. Onderhoudsbedrijf;
 • Een Certificaat van Echtheid, waaruit blijkt dat de lantaarn daadwerkelijk door ons is vervaardigd, behoort tot de mogelijkheden;
 • De armaturen kunnen individueel genummerd worden;
 • DE NOOD B.V. is ISO-9001:2008 gecertificeerd en waarborgt daarmee de kwaliteit van de organisatie en haar producten;
 • Verder zijn van toepassing de METAALUNIEVOORWAARDEN . Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, uitgegeven door de MetaalUnie, zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondisementsrechtbank te Rotterdam. Op verzoek zenden wij u graag een exemplaar van deze voorwaarden toe. Download hier de consumentenvoorwaarden.  

 

Disclaimer DE NOOD

DE NOOD BV, Karels BV, Duurzaam Zeeuws Licht BV, DE NOOD International BV, DE NOOD Group BV en DE NOOD Onroerend Goed BV, hierna te noemen DE NOOD, verlenen u hierbij toegang tot www.denood.info en ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

DE NOOD behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.


Beperkte aansprakelijkheid

DE NOOD spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DE NOOD.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. DE NOOD doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DE NOOD nooit aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DE NOOD en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DE NOOD behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

I-tabellen

Aan de i-tabellen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites en mobiele diensten welke geen eigendom zijn van DE NOOD dienen enkel ter informatie van de bezoeker van de DE NOOD website. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt DE NOOD geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

 

Copyright

Alle opgenomen informatie is eigendom van DE NOOD. De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciele-/privedoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen zonder toestemming van DE NOOD.

 

Wijzigingen

DE NOOD behoudt zich het recht voor om deze Terms & Conditions te wijzigen.

 

 

Neem contact op